Sevengewalt - Zevenghewaet
De Geschiedenis van Siebengewald

Werkgroep Siebengewalds Archief

Sinds begin 2014 is de Werkgroep Siebengewalds Archief in het dorp actief. In 2015 bestaat de groep uit de volgende leden: William Aengenend, Hens Borkent, Hannie de Bruin, Theo Gramser, Joke & Theo Hekerman, Gerrit Janssen, Piet Koenen, Piet Roelofs, Jan Stammen, Gerrie Willemsen.
De groep is per e-mail te bereiken op het adres archief@sevengewalt.nl.

In 2017 is het 200 jaar geleden dat (het toenmalige) Siebengewald toegevoegd werd aan de gemeente Bergen en dus aan Nederland. We hadden bij die gelegenheid het resultaat willen presenteren van het onderzoek dat we uitvoeren naar vroegere inwoners van Siebengewald en de huizen waarin ze woonden. We weten nu dat dat niet gaat lukken. We zijn nog steeds aan het inventariseren met behulp van burgerlijke stand, kerkboeken, bevolkingsregisters, kadastergegevens, oude foto's en persoonlijke gesprekken.
We overwegen nu of het handiger is het resultaat gespreid te publiceren, en niet te wachten tot alles klaar is en we in 2019 een te dik en te duur boek kunnen uitgeven. Misschien is het realistischer dunnere boekjes met enkele straten te produceren.

Daarnaast organiseert het Siebengewalds Archief zogenaamde Historische Café's. Er zijn er 5 geweest, een zesde staat op het programma.

Op zondag 19 april (2015), van 10 tot 12 uur, organiseerde het Siebengewalds archief een eerste Historisch Café in de Heidebloem. We presenteerden een tussenstand van ons onderzoek, in het bijzonder over buurtschap de Hei (ook wel Groote Horst). Er waren zo'n 80 bezoekers die voor veel respons zorgden en nog lang bleven napraten.

Het tweede Historisch Café vond plaats op 20 september, dit maal in de Klaproos. Onderwerp was vooral het noordelijk deel van Siebengewald: Flieray, Vrij, Belt, Koekoek, Ottenskamp. De foto-expositie was dit keer uitgebreider. Met zo'n 120 enthousiaste bezoekers uit het hele dorp was het weer een zeer levendige ochtend.

Op zondag 29 november, wederom in de Klaproos, was de derde sessie, gewijd aan het oude en nieuwe centrum van het dorp.
Met het oude centrum doelen we op de Augustinusweg; met het nieuwe centrum op de huidige dorpskern langs de Nieuweweg. In twee lezingen werd de vroege ontwikkeling van beide buurten getoond en besproken.
Na afloop hiervan trok de fototentoonstelling weer veel bekijks; er werd nog lang nagepraat.Het volgende "Historisch Café" was op zondag 25 september 2016 met als thema Noodwoningen 1945-1955.
Na terugkeer van de evacuatie bleek dat veel huizen onbewoonbaar waren. Mensen waren aangewezen op voorzieningen die de gemeente opzette of moesten zelf improviseren in schuurtjes en op zolders. Pas in de jaren ’50 kwam de nieuwbouw op gang en kon men geleidelijk “echte” huizen betrekken. Ook de foto-tentoonstelling over dit thema trok weer veel publiek.

Historisch Café 5 vond plaats op 29 januari 2017.
De lezing behandelde de geschiedenis van straten en wegen in Siebengewald, hun ouderdom en hun namen.
Waarom Kreeftenhei, wie was Kanunnik Geurts?
De fototentoonstelling had als thema de Familiefoto.
De foyer was weer geheel gevuld en veel (oud-) dorpsgenoten zijn met pen en papier in de weer geweest om namen bij foto's in te vullen.

Ook de datum voor het volgende Historische Café is bekend: zondag 19 november 2017, 10 uur in MFC de Klaproos.
Daar het 200 jaar geleden is dat de grens bij Siebengewald tot stand kwam, ligt het thema voor de hand:
Hoe Siebengewald in 1817 bij Nederland kwam.
Als we weten dat de grens 200 jaar geleden getrokken werd op een kanonschot-afstand (destijds zo'n 3 km) oostelijk van de Maas, hoe komt het dan dat Siebengewald in een punt veel verder van de Maas ligt? Hierover bestaan misverstanden, die we in de lezing proberen op te lossen. Er is grond geruild, maar wat precies?
Er wordt over deze kwestie ook een brochure uitgegeven, die binnenkort beschikbaar zal zijn.
Het evenement wordt weer afgesloten met een foto-tentoonstelling, die o.a. bedoeld is om namen op familiefoto's vast te leggen.