welkom in siebengewald hertogdom kleef stadt goch gemeente weeze schepenbank afferden schenk van nydeggen gemeente bergen provincie limburg hertogdom gelre/gulik
Sevengewalt - Zevenghewaet
De Geschiedenis van Siebengewald

Grenzen: Grensbeschrijving Afferden uit 1436

Hieronder volgt de volledige tekst, ontleend aan het boek van Ferber, naar een copie in het in 1540 aangelegde Lagerboek van Afferden.

Beleydinge.
Thoe weten vnd toe ontheltenisse die beleidonge vnd heerlicheit beyder heren tot Aefferden. Item inden irsten aengaende beneden Heyener velt toemidden in gen Maes vnd soe voirt vp doert velt totten hengelboem, vnd soe voirt nyederwart beneuen den hoigen berch inder heyden, all tot twe kleynen bergen toe tusschen beiden doer, dat een tot Aefferden vnd dat ander hoert tot Heyen toe, vnd noch nyederwart liggen twe kleyn bergen, dat nyeder tot Heyen, dat ander tot Aefferden, vnd soe voirt nyeder wart naegen brugvoirt geheiten, beneden doir opten oirdt van den Mulschen velt vnd dan soe voirt neuen den veltgraeff vnd soe voirt beneuen Gysenkamp duer die heiden nae ghen vryede all doir die Raeghyndt off Ragat vnd soe voirt nyederwart ingen Kendell, vnd soe voirt beneuen den Kendell vmb ghen vrede, beneuen holtsnyers camp vnd dat soe voirt doer die gemeynde strait all by sunte Anthoenis kerck al recht vp in gen kendell vnd soe voirt all doer ghen kendell ront vmb all doir dat pleesche velt toe middell all doer die Gaisdonck, vnd dat kloister hecken hoert den heren van Aefferden toe, vnd dan soe voirt vpperwart doer die straet nae Hoellum all tot den Rynboem toe vnd soe voirt beneuen Derick Exken velt, all vpperwart ther heiden vnd boeuen beneuen den Wynckels eckell beneuen den Leygraeff, die doer dat ven gheit, vnd daer steit eynen paill die wyst recht vp Aeyener berch vnd soe voirt vps heren haistat vp die rechte strait off halen wech all vmb die klynckhaemers kow is Aefferdtz, vnd Berger dyck is Aefferdtz vnd hoert Blitterswick alleyn toe vnd soe voirt vuer proppen pass duerden graeff naeden witten steyn, vnd soe voirt nae stintgens acker off stintgens saell geheiten vnd dat soe neuen die saill vurs. all hyn te midden ingen Maes gaende, vnd soe voirt nyederwart all duer ghen Maeze is Aefferdtz. Item vpter Maesen aen gheener syden is geheiten Walbertzwerdt daer leydt eyn stuck dat hoert den heren van Aefferden toe vnd boeren hoere theenden vnd schattingen dair van, vnd dair moigen die heren van Aefferden vp der plaetzen richten aen galgen vnd aen putten, vnd die Schiepen die dair varen mit perden vnd mit lynden oeuer lant, daer mach die boid van Aefferden koemen vnd slaen vp die lynden off perden soe is dat schip besat mitten guede, wanttet herrlicheit van Aefferden is. Item dit vurss. altemaill hebben die Heren van Aefferden beleydt mit oeren Richteren vnd Schepen als mit naemen Wynalt Schenck vnd Jan Syskens als Richteren vnd die Schepen Harman die Wyh, Henrik Bruynen, Gerit Claes soen, Jan van der Bruggen vnd Derick van Hoekelum, Derick Seelkens van Loen, Jan Belkens, Bellens soen als Schepen vnd noch meer anderen gueder mannen als Henrik Boll, Welman etc. vnd nyemant en hefft des bekroent boeuen off beneden, schiedende inden Jaren vns Heren duisent vyerhundert vnd sesvnddertich Jair in dye pynxtheilige daige. In dese gedechttenis vnd ontheltenis geschiet dair noch meer zelen (zegelen) vnd bryeff aff syn haldende gelyck dit vurss. is.