welkom in siebengewald hertogdom kleef stadt goch gemeente weeze schepenbank afferden schenk van nydeggen gemeente bergen provincie limburg hertogdom gelre/gulik
Sevengewalt - Zevenghewaet
De Geschiedenis van Siebengewald

Grenzen: 1817: Kaarten

De grenzen van de Weezer exclave Siebengewald op de vorige pagina zijn ontleend aan de kaarten die gemaakt zijn in 1817, toen de verdeling moest plaatsvinden. Voordat de nieuwe grens getrokken kon worden moest eerst de bestaande situatie in kaart gebracht worden. Hier rechts staat een kleine versie; bij klikken op de kaart verschijnt de gehele kaart.
Het gaat om het gedeelte langs de Augustinusweg, van de Flierayseweg in het noorden tot de grensovergang bij de Gochsedijk in het zuiden. Vanaf de Flierayseweg volgt de grens tussen Afferden en de exclave eerst een pad in zuidelijke richting (nu het verlengde van de Kendelweg), buigt dan het land in, voor de Hermitage (Antoniuskapel) langs, kruist wat nu de Boterdijk en de Processieweg zijn, om bij de grensovergang uit te komen. Vandaar wordt weer de bestaande grens gevolgd.
Aan de oostkant van de exclave loopt de grens tamelijk dicht achter de boerderijen langs. Bij de grensovergang is te zien hoe "Augustinus" binnen Siebengewald viel, terwijl het huis op de plek waar nu Jagershof staat (destijds Haagdoorn geheten) bij Afferden hoorde.
In het Pleeseveld liggen ook twee boerderijen, Lindhoven en de Kendelhof, die na de verdeling beide net in Pruisen terechtkomen.
Dezelfde oude grenzen zien we nog nauwkeuriger op de Kleefse kadasterkaarten van 1732, die als apart onderwerp behandeld worden.
Nadat de grenscommissie het nieuwe grensverloop vastgesteld had, werd het protocol opgesteld (in het Frans!) dat het plaatsen van de grenspalen vastlegde. Bij dit protocol horen ook kaarten (bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag) waarvan drie fragmenten te bekijken zijn: 522-532(250 kB), 531-541(440 kB), 539-550(380 kB).
Op deze laatste kaart zien we dat er in Plees, ter hoogte van Ter Porten, aan de Duitse kant vier huizen of boerderijen stonden: Ter Porten met Johan Verhouven, Jennekenshof met Henri Keits, Pyrum (=Piron) en Kropmans. In 1732, op de Kleefse kadasterkaart, heetten deze huizen respectievelijk Barthen, Ellinghausen, Heidchen Hof en Pleesenhof. Tegenwoordig is er nog één boerderij over, op de plek van de Jennekenshof, die de naam Gut ter Porten draagt.
De vertaalde tekst van het protocol staat op een volgende pagina.


Nationaal Archief Den Haag, Commissie De Man-De Bernuth 1817, nrs. 98, 101, 102, met kaarten.