welkom in siebengewald hertogdom kleef stadt goch gemeente weeze schepenbank afferden schenk van nydeggen gemeente bergen provincie limburg hertogdom gelre/gulik
Sevengewalt - Zevenghewaet
De Geschiedenis van Siebengewald

Vroege inwoners: De eerste kadasteropname 1830-1840

Via de historische site van het kadaster WatWasWaar hebben we toegang tot de opname van 1832: de kaarten met perceelnummers en de bijbehorende lijsten van eigenaren. Zoals gezegd zijn dat niet altijd de bewoners, maar vaak wel.
In de lijst hieronder beperken we ons tot de woonhuizen, ingedeeld per buurt. Het nummer in de eerste kolom is het perceelnummer van de woning, na de naam volgen de nummers van andere percelen van deze eigenaar. Ook hier vinden we slechts weinig personen die niet boer of dagloner waren: een mandenmaker, een timmerman en een herder.
Wat ook opvalt: de naam Zevengewalt; weer een nieuwe variant.

aan de Grense
48kinderen Pieter Keunen
1346 Mathijs Nuij, timmerman (Koekoek/Schenkendijk)
De Vrey
72 Karel Hendrix, dagl., Heidekamp
125 Hendrik Wennekers, koster, Hassum Pruissen, 122-129
131 Pieter van Kuik, landbouwer, 130-133
135, 136 Gerardus Aangenend, landb. in de Vreij onder Afferden, 134-138
151 Barthol. Brockmans, dagl., 149-153
169, 171 G. Bruns, (huisvrouw van P. Wilbers), landb., 167-173
176 Hendrik Stoffels (w), dagl., 174-179
189 Theod. Meesters, dagl.
190 Christiaan van Oulderen, dagl.
202 Elis. Beckers, huisvrouw van Pieter Thunnissen, 203
215 Jan Blenkers, landb., 211-218
220 Roersch, notaris te Afferden, 219-221
1567 W. Brockmans, mandenmaker
1569 Hendrik Hermsens, dagl.
Fleuraij
230 Vicariaat Afferden 226-234
239 kinderen Hendrik Toebarts, dagl. 238-242
249 Hendrik Bruns, landb. 243-250
Zevengewalt
264 Gerard Hekerman, dagl., 262-266
270 erven H. Lax, rentenier Goch, 267-279, 281, 282, 299, 300 351, 354-356
289 Anna Maria Lemmers, huisv. van Jungslager, 283-290
293 H. Driessen, landb. Plees 291-293 doorgestreept 1430 1431 (Koekkoek)
307 Hendrik Driessen (zijn huisvrouw Kersjes) 303-314
317 Gerard Pauwels, werkm. 315-318
333 Theodoor Arts, timmerman, 330-334, 386
338 Maria Looschelders (G.S. ????) 337-341 doorgestreept, 1377
345 Jan van Heukelom, rentenier Goch 342-350
363 Jan van Hulsdonk (kind.) Plees, 368,369
364 Antonius Jansen (Wwe, kind.) 364-367, 370-371
379 Gerard Hertjens, landb. 376-384
406 erven J.C. Schadden, Hassum, 404-407
415 T. Ingenbleek, landb., 411-418, bierbrouwerij
421 Victor v.d. Bosch, koopman Goch, 419-427, 385
431 Pieter Elsenborg, dagl. Plees 428-431
436 Jan Bleek, dagl., 436-440
441 Hendrik Broekmans, dagl. 441-443
447 Gerard Kempkens, landb. 444-448, 399
1377 Maria Looschelders (G.S. kinderen) zie 338
1379 Hendrik Huberts
1383 Corn. van den Woldenberg (was gehuwd met Aagten), 1381-1383
Haagdoren (nu Jagershof en sportpark)
452 Gerardus Jürgens, herbergier, Augustinus 400,408-410, 450-460, 408-410, 357-358 (erven)
Kreftenheide
465 Antoon Elsenberg, dagl. 464-467 doorgestreept
472 Jan Venhoven (Wwe), arbeidster, 471-472
479 erven Albert Blenkers 478-480
483 Jan Bekkers, scheper, Haem 481-486
490 Pieter Jansen (Wwe) 488-490
495 P. Pauwels, dagl. 492-497
507 Antoon Hübers, dagl.
508 Leendert Toebarts, dagl. 1404
509 G. Mulders, dagl.
1386 Antoon Elsenberg, dagl.
1391 Gerard Verhoeven, dagl. 1392
1402 Christiaan Toebaerts, dagl. 1401
Koekoek
520 Evert Ruiters, dagl.
527 Herman Hermsen, dagl.
1411 Jan Erps, landb.
1414 Hendrik Buren, dagl.
1422 Leonard Evers, dagl.
1425 L. Theunisse, dagl.
Gemeenteheide (tussen Gr.Horst en Pannenweg)
1428 JHJ v.d. Bosch, koopman Goch
1433 Christiaan Janssen, dagl. (Augustinus)
1435 L. Evers, dagl. (zie 1422)
1438 Martin Jaspers, landb.
KleinHorst
540 Helena Booyen, wed. Pieter Ingenbleek, Hommersum, 535-541
546 J.H.J. v.d. Bosch, koopman, Goch, 542-546, 396
GrootHorst
557Peter Franken, landb., 548-551, 545-561