welkom in siebengewald hertogdom kleef stadt goch gemeente weeze schepenbank afferden schenk van nydeggen gemeente bergen provincie limburg hertogdom gelre/gulik
Sevengewalt - Zevenghewaet
De Geschiedenis van Siebengewald

De naam: Sieben of Zeven?

De eerste vraag die Siebengewalders krijgen is: Siebengewald, dat klinkt zo Duits, heeft dat vroeger bij Duitsland gehoord?
Ja, Siebengewald heeft vroeger, in de 17de en 18de eeuw, een tijd lang deel uitgemaakt van Pruisen (Duitsland als zodanig is pas later gevormd), net als de rest van Noord- en Midden-Limburg, dus daarin is Siebengewald niet uniek. Wat Siebengewald onderscheidde van vrijwel alle andere plaatsen is dat het een 'vertaalbare' naam had.
De oudste tot nu toe bekende vermelding van Siebengewald is te vinden in een oorkonde uit 1326, waarin Reinoud, graaf van Gelre, de gezagsverhoudingen in Weeze regelt. Zowel de graaf van Gelre als is die van Kleef benoemde een rechter in de rechtbank daar, terwijl er ook een rol was voor de plaatselijke voogd, de Heren van Hertefeld.
In de oorkonde wordt onder andere vastgelegd dat "eyn here der guede van Hertevelt voerghenant is eyn waytgreve in der Zevenghewaet", ofwel een heer van Hertefeld voornoemd is waldgraaf in het Zevengewald.
Dat "Zeven" wordt in de loop van de tijd "Sieben", ongetwijfeld onder invloed van het Duits. Dat was toen nog niet de voertaal in deze streek, maar het won onder invloed van het Pruisische bestuur in Kleef wel terrein. Op de Kleefse kadasterkaarten van 1730-1740 komen beide vormen voor: Bauernschaft Siebengewalt op de Siebengewaldse kaart, en Seevengewalt op de kaart van Asperden (figuur linksonder: een klein stukje land dat bij Siebengewald hoort).
Als de Bauernschaft Siebengewalt in 1817 bij Nederland komt wordt de spelling Siebengewald, het wordt niet meer terugvertaald naar Zeven- of Sevengewald. Hoewel opmerkelijk genoeg in de eerste kadasterboeken van 1830 de naam soms als Zevengewald geschreven wordt. En in 1860 nog gebruikt iemand in een brief de variant Zievengewald.

Goed, Siebengewald dus, maar het hoort wel op z'n Nederlands (Noordlimburgs) uitgesproken te worden, beginnend met een s-klank (geen z) en met een zachte -g-!
Betekenis
Wat de naam betekent is ook een lastige vraag, waar de geleerden het niet over eens zijn. Mogelijk heeft -gewalt de betekenis van recht dat iemand heeft op een bepaald gebied. Voor 1300 was het een moerassig gebied, waar misschien 7 partijen rechten hadden, om turf te winnen, vee te laten grazen, hout te kappen of iets dergelijks. De naam Viergewalt werd in die betekenis gebruikt in de buurt van Heijen.
Een andere mogelijkheid is dat -wald toch bos betekent, en sieben verwijst naar de zevenboom (jeneverbes, Duits Wacholder, Latijn Sabina). Zoals in het Zevenboomsven bij Afferden, of het Zevendal bij Plasmolen. Maar zevenbomen staan bij voorkeur op het zand en niet in een moeras....