welkom in siebengewald hertogdom kleef stadt goch gemeente weeze schepenbank afferden schenk van nydeggen gemeente bergen provincie limburg hertogdom gelre/gulik
Sevengewalt - Zevenghewaet
De Geschiedenis van Siebengewald

Grenzen: 1817: Ruiling van exclaves

Zoals gezegd heeft er bij de vaststelling van de nieuwe grens wel degelijk een ruiling plaatsgevonden.. Dat was noodzakelijk omdat het grondgebied van het Nederlandse Afferden niet geheel gescheiden was van dat van het Pruissische Goch en Weeze.
De grens van Afferden liep weliswaar tot aan de Gaesdonck, maar de Bauernschaft Siebengewald langs de Pleesedijk (Augustinusweg) hoorde er niet bij! Om historische redenen (zie Oudere grenzen) viel die strook onder Weeze, de oude heerlijkheid Hertefeld. Dit was een exclave, door Gochs gebied (het Gericht Hülm) gescheiden van de rest van Weeze.
Daar stond tegenover dat Afferden een gebied ten noordoosten van de Pleesedijk in bezit had, ook een exclave, in een lus van de Kendel, het Grote en Kleine Pleese Veld.
Om een doorlopende grens te krijgen werd in 1817/1818 het Grote Pleese Veld overgedragen aan Pruisen, en in ruil daarvoor kwam alles langs de Augustinusweg bij Afferden. Of beter gezegd bij de nieuwe gemeente Bergen waartoe Afferden ging behoren. Hiernaast is de situatie voor en na 1817 in kleur aangegeven, geprojecteerd op een moderne kaart.
Rood=Afferds gebied plus exclave Pleeseveld
Groen=Goch, met Asperden (boven) en Hülm (rechts),
Blauw is de Weezer exclave Siebengewald.
De nieuwe grens is zo getrokken dat het Afferds oppervlak gelijk bleef: het oranje deel beneden zou dus net zo groot moeten zijn als het rode boven!
Sindsdien maakt heel Siebengewald dus deel uit van Afferden. In het oude deel worden in de 19de eeuw de eerste school en de eerste kerk gebouwd. Pas veel later wordt de kern van het dorp (en de naam!) geleidelijk verlegd naar de Kreeftenheide en de Nieuweweg. Op de kaart is goed te zien dat dit gebied ook voor de Franse tijd al bij Afferden gerekend werd.

De verdeling voor 1817
De verdeling na 1817