Sevengewalt - Zevenghewaet
De Geschiedenis van Siebengewald

Werkgroep Siebengewalds Archief

Sinds begin 2014 is de Werkgroep Siebengewalds Archief in het dorp actief. Vanaf 2019 bestaat de groep uit v.l.n.r.: Gerrit Janssen, William Aengenend, Theo Gramser, Hens Borkent, Joke Hekerman, Wil Elbers, Jan Stammen, Piet Koenen, Theo Hekerman. Piet Roelofs ontbreekt op deze foto.
De groep is per e-mail te bereiken op het adres archief [at] sevengewalt.nl.
Zie ook de facebook pagina.

De werkgroep is vooral actief geweest op twee terreinen, die hier apart beschreven worden: