welkom in siebengewald hertogdom kleef stadt goch gemeente weeze schepenbank afferden schenk van nydeggen gemeente bergen provincie limburg hertogdom gelre/gulik
Sevengewalt - Zevenghewaet
De Geschiedenis van Siebengewald

Grenzen: De Kleefse kadasterkaarten van 1732 - 1737: Siebengewald

De eerste bekende 'exacte' kaarten van de omgeving van Siebengewald maken deel uit van een groter project. In het begin van de achttiende eeuw maakt de Pruisische regering geld en militairen vrij om mee te werken aan het maken van een kadasteropname. Zowel het voormalige hertogdom Kleef als het Gelderse Overkwartier maken dan deel uit van Pruisen, maar de gebieden blijven onderscheiden van elkaar. De kadasterkaarten worden vanuit Kleef gemaakt, van bijvoorbeeld Gennep en het Ambt Goch (met Asperden en Weeze), maar niet van het Pruisisch-Gelderse Afferden.
Maar hierdoor hebben we wel een goed beeld van de grenzen van Afferden, en van het oude Siebengewald dat immers onder het Ambt Goch, Gericht Weeze viel.

De kaart hierboven is nagetekend en een halve slag gedraaid t.o.v. het origineel. (Er staat een afbeelding in het boek van R. van den Brand die zich moeilijk laat scannen.) Rechtsboven is het terrein van de Gaesdonck te herkennen, linksonder ligt het begin van de Flierayseweg. Het oosten ligt ongeveer boven.
De brede weg 1...1 is de Pleesse Strasse, nu Augustinusweg, met als zijstraten (van rechts naar links) de huidige Gochsedijk (2), Processieweg (3, herkenbaar als "Brede Steege"), Boterdijk (4) en Flierayseweg (5). Andere herkenbare punten van de vorige pagina zijn de St. Tunniskapel bij de Capellen Hoff (C), de Nijkloostersehof (N) en de Pieckenhof (P).
De kaart bevat zoals we van een kadaster mogen verwachten meer namen van boerderijen en percelen en hun eigenaren. We noemen er enkele: Haagdoorn (H, zo had het sportpark dus moeten heten) van Werner von Pempelfort, RossKat (akkers R) van Peter Kempkes, DiebelsKatt (D) van een Von Heukelom, BuschmannsKatt (B) van Leendert Verhaagen en de Hoff der Plees (P, akker, de boerderij ligt aan de andere kant van de weg in het Asperdense deel) van de Heer van Wissen (Van Loë). De Capellenhoff staat op naam van Jacob Schadde en de Pieckenhof van de heer Durham. Daarnaast is er nog een Capellenkath van een Peters.
De boven- en onderrand van het gebied dat op de kaart Bauernschaft Siebengewald genoemd wordt komen overeen met de grens zoals die in 1817 gebruikt wordt om een nieuwe Pruisisch-Nederlandse grens te berekenen. Links van de Gaesdonck liggen het Kleine en Grote Pleeseveld van Afferden. Rechts is ook goed te zien dat de 'Afferdse rand' reikt tot aan de huidige grensovergang.
Opvallend is verder het bijna geïsoleerde halve cirkeltje helemaal links, bestaande uit een rijtje akkertjes behorend aan boeren uit Siebengewald en dat ook bij Siebengewald gerekend wordt. Op de punt daarvan, tegen de Hoff Blumenthal (zie volgende pagina) gelegen, ligt de Himmeltriekskath bewoond door Johan Blomm.
De aan de bovenkant aansluitende kaart van Asperden is ook gepubliceerd, met daarop de namen van de boerderijen aan de noord-oostkant van de Augustinusweg.
Wat helaas ontbreekt is een kaart van het Afferdse deel, zodat we daar geen oude namen met zekerheid kunnen toekennen.