Sevengewalt - Zevenghewaet
De Geschiedenis van Siebengewald

Historisch Café

Het Siebengewalds Archief heeft van 2015 tot coronajaar 2020 gemiddeld twee maal per jaar een zogenoemd Historisch Café georganiseerd. Deze bestonden uit een powerpoint-lezing, gevolgd door vragen en discussie, en een afsluitende foto-tentoonstelling.
Er zijn er tien geweest. Een overzicht:

Op zondag 19 april (2015), van 10 tot 12 uur, organiseerden we een eerste Historisch Café in de Heidebloem. We presenteerden een tussenstand van ons onderzoek, in het bijzonder over buurtschap de Hei (ook wel Groote Horst). Er waren zo'n 80 bezoekers die voor veel respons zorgden en nog lang bleven napraten.

Het tweede Historisch Café vond plaats op 20 september, dit maal in de Klaproos. Onderwerp was vooral het noordelijk deel van Siebengewald: Flieray, Vrij, Belt, Koekoek, Ottenskamp. De foto-expositie was dit keer uitgebreider. Met zo'n 120 enthousiaste bezoekers uit het hele dorp was het weer een zeer levendige ochtend.

Op zondag 29 november, wederom in de Klaproos, was de derde sessie, gewijd aan het oude en nieuwe centrum van het dorp.
Met het oude centrum doelen we op de Augustinusweg; met het nieuwe centrum op de huidige dorpskern langs de Nieuweweg. In twee lezingen werd de vroege ontwikkeling van beide buurten getoond en besproken.
Na afloop hiervan trok de fototentoonstelling weer veel bekijks; er werd nog lang nagepraat.Het volgende "Historisch Café" was op zondag 25 september 2016 met als thema Noodwoningen 1945-1955.
Na terugkeer van de evacuatie bleek dat veel huizen onbewoonbaar waren. Mensen waren aangewezen op voorzieningen die de gemeente opzette of moesten zelf improviseren in schuurtjes en op zolders. Pas in de jaren ’50 kwam de nieuwbouw op gang en kon men geleidelijk “echte” huizen betrekken. Ook de foto-tentoonstelling over dit thema trok weer veel publiek.

Historisch Café 5 vond plaats op 29 januari 2017.
De lezing behandelde de geschiedenis van straten en wegen in Siebengewald, hun ouderdom en hun namen.
Waarom Kreeftenhei, wie was Kanunnik Geurts?
De fototentoonstelling had als thema de Familiefoto.
De foyer was weer geheel gevuld en veel (oud-) dorpsgenoten zijn met pen en papier in de weer geweest om namen bij foto's in te vullen.

Het thema van het Historisch Café op zondag 19 november 2017 was het ontstaan van de grens bij Siebengewald, precies 200 jaar geleden:
Hoe Siebengewald in 1817 bij Nederland kwam.
Als we weten dat de grens 200 jaar geleden getrokken werd op een kanonschot-afstand (destijds zo'n 3 km) oostelijk van de Maas, hoe komt het dan dat Siebengewald in een punt veel verder van de Maas ligt? Hierover bestaan misverstanden, die we in de lezing proberen op te lossen. Er is grond geruild, maar wat precies en waarom?
Er is over deze vragen ook een brochure uitgegeven, die nog te koop is voor 5 euro. Stuur een email naar archief at sevengewalt.nl
Het evenement werd weer afgesloten met een foto-tentoonstelling.

Historisch Café, zondag 22 april, 11 uur: De Groesbekers en de Hei.
Het is bekend dat veel bewoners van Siebengewald voorouders uit Groesbeek hebben. Tussen 1865 en 1900 hebben verscheidene families zich vanuit Groesbeek op “de Hei” gevestigd. Driessen, Peters, Gramser, Kersten, Janssen…
Waarom was dat, wat zat er achter? Werd het georganiseerd? Verhuisden ze gedwongen, of werden ze “aangemoedigd”? Deze vragen zijn bij de lezing besproken.
Cruciaal voor het ontstaan van de buurtschap "De Hei" bleek de rol van Hendrik van Eijckels. Hij bezat een perceel van 10 ha ter hoogte van de huidige Heidestraat en Ericaweg, waarop de eerste Groesbeekse families zich vestigden.
Het evenement werd weer afgesloten met een foto-tentoonstelling.

Een volgend Historisch Café ging over stamboom-onderzoek. Waar kwamen de Siebengewaldse families vandaan, hoe ontwikkelden ze zich? Op zondag 30 september was dit het onderwerp in MFC de Klaproos. Er zijn enkele vragen vanuit families behandeld, zoals, hoe kwam de familie Van den Hoogen in Siebengewald?.

Een Historisch Café verder: zondag 24 maart 2019, 10 uur in de Klaproos. Het thema was: Familienamen.
Hoe komen we er aan, sinds wanneer, wat betekenen ze, welke soorten kunnen we onderscheiden?
Het was weer een druk-bezochte (>70 bezoekers) en geanimeerde bijeenkomst.
Op veler verzoek staat de presentatie hier klaar om te downloaden. Ook de notities zijn te lezen door in Acrobat Reader de muis boven het vlakje in de linkerbovenhoek te bewegen.

Het tiende Café was zondag 17 november 2019, 10 uur in MFC De Klaproos.
Thema: Siebengewald 100 jaar geleden.
Wat was er gaande rond 1919, in de wereld, aan de grens, en wat waren de gevolgen voor het dorp? Wat is er nu nog zichtbaar?
We lieten enkele voorbeelden zien van ontwikkelingen die begin 20ste eeuw plaatsvonden, families die zich hier vestigden, huizen die gebouwd werden.
Ook de foto's die we toonden waren uit die tijd.

Terug naar Werkgroep Siebengewalds Archief