welkom in siebengewald hertogdom kleef stadt goch gemeente weeze schepenbank afferden schenk van nydeggen gemeente bergen provincie limburg hertogdom gelre/gulik
Sevengewalt - Zevenghewaet
De Geschiedenis van Siebengewald

Grenzen: Een grensbeschrijving van Afferden uit 1436

Dit is de eerste bekende grensbeschrijving van Afferden, ontleend aan het boek van Ferber over de familie Schenk van Nydeggen, en afkomstig uit het Lagerboek van Afferden dat uit 1540 stamt. De volledige tekst is op een aparte pagina opgenomen. Het voor Siebengewald relevante deel volgt hieronder, met enkele notities.
vnd soe voirt nyeder wart naegen brugvoirt geheiten, Er staat nu nog een huis Brugfort daar waar de weg naar Gennep de gemeentegrens kruist.
beneden doir opten oirdt van den Mulschen velt Het Mulsche veld ligt bij de grensovergang van de autoweg.
vnd soe voirt beneuen Gysenkamp
duer die heiden nae ghen vryede all doir die Raeghyndt off Ragat
Het Raijgatt komen we op de volgende pagina ook weer tegen. We zijn hier bij het punt waar ook de huidige grens een knik maakt naar de Kendel toe.
vnd soe voirt nyederwart ingen Kendell, vnd soe voirt beneuen den Kendell vmb ghen vrede, tot aan en langs de Kendel, om de Vrij heen.
beneuen holtsnyers camp Hier loopt de grens van de Kendel weer terug naar de weg.
vnd dat soe voirt doer die gemeynde strait all by sunte Anthoenis kerck al recht vp in gen kendell Met deze kerk wordt de St. Antoniuskapel bedoeld die op de Tranchot-kaart nog te zien is. Deze bevond zich westelijk van de Augustinusweg, tegenover het weggetje dat nu de grens volgt naar de Boeckelterweg. Hier gaat de grens opnieuw richting Kendel.
vnd soe voirt all doer ghen kendell ront vmb all doir dat pleesche velt toe middell all doer die Gaisdonck, de Kendel volgend om het Grote Pleese veld heen langs de Gaesdonck.
vnd dat kloister hecken hoert den heren van Aefferden toe, vlak langs de toegang (hecken=poort, toegangshek) van het klooster,
vnd dan soe voirt vpperwart doer die straet nae Hoellum all tot den Rynboem toe vnd soe voirt beneuen Derick Exken velt, Weer terug naar de (Augustinus)weg. We nemen aan dat de Rynboem ergens bij de huidige grensovergang stond, waar de grens een scherpe knik maakt en richting Eckelt verder loopt.
all vpperwart ther heiden vnd boeuen beneuen den Wynckels eckell beneuen den Leygraeff, die doer dat ven gheit, vnd daer steit eynen paill die wyst recht vp Aeyener berch in de richting van de Eckelt, dus de huidige grens volgend, en vervolgens terugbuigend naar de Maas bij Heukelom.

Opvallend is dat het Grote Pleese veld nog niet als exclave opgevoerd wordt. Het lijkt een doorlopende grens te zijn, waarbij heel Siebengewald bij Afferden hoort. In een volgende beschrijving, die van 1552, wordt een veel nauwkeuriger verdeling gemaakt langs de Augustinusweg.