Sevengewalt - Zevenghewaet
De Geschiedenis van Siebengewald

Ten geleide

De geschiedenis van Siebengewald is nog niet lang geleden beschreven in het boek "Siebengewald, grepen uit 650 jaar verleden" van M.P.J. (Rien) van den Brand, verschenen in 1984. We zullen hier regelmatig gebruik van maken.
Bij de geschiedenis van de laatste honderd jaar hebben we ook een boek: het fotoboek "Siebengewald, een grensgeval in beeld" van Rob Miesen en Tiny School uit 1987.

De invulling van deze pagina's is een langer lopend project. Het is begonnen in augustus 2003 en zal nooit helemaal "af" zijn. Dat is het voordeel van een website vergeleken met een boek: er kunnen voortdurend en snel veranderingen en aanvullingen doorgevoerd worden.
Reacties zijn uiteraard welkom!
Er is veel variatie in de spelling van oude namen als Bleijenbeek, Gaesdonck, en met name van Gra[e]fent[h]al/Grevendaal dat daarnaast ook nog als Vallis Comitis of Nijklooster aangeduid wordt. Op deze site wordt zoveel mogelijk, maar misschien niet altijd, één vorm gebruikt.
Een geschiedenis-site kan natuurlijk niet zonder plaatjes en kaarten, en daarom is ook niet beknibbeld op de afmeting daarvan. Dat kan soms lastig zijn in de browser. Soms is voor een verkleining gekozen en met een klik het origineel op te roepen.
Een van de ambities van het project is het verkrijgen van een overzicht van alle bewoners op een zeker moment in de 19de eeuw, en de lijnen die bestaan naar nog in Siebengewald wonende families. In 2014 zijn verscheidene mensen met genealogische en/of historische belangstelling overgegaan tot de oprichting van een werkgroep Siebengewalds archief. Deze groep heeft inmiddels een drietal boeken gepubliceerd, met een beschrijving van alle oudere huizen in het dorp, en van de families die er woonden.

Naast het menu in de rode balk boven geven we hieronder ook een schema van de huidige pagina's.

Hens Borkent
Siebengewald

Algemeen
home startpagina
ten geleide deze pagina
naam sieben - zeven?
straten in en om het dorp
omgeving plaatsen in de buurt
Siebengewalds archief

Geschiedenis na 1817
wegen nieuw aangelegd
tol op de Gochsedijk
foto's oud-Siebengewald
WO II oorlogsdagboeken
Zusters OLV evacuatie
B. Kersten evacuatie
WJ.Rühl Siebengewald
J. Terpstra op de Belt
F. Rutten oorlog en evacuatie
Anderen notities
De grenzen
1436 eerste grensbeschrijving
uitleg van gebruikte namen
1552 grensverdrag
uitleg van namen
kaart uit 1547
kleefs kadaster Siebengewald
kleefs kadaster Asperden
1817: het bekende kanonschot
ruiling van exclaves
kaarten met grenspalen
protocol van het grensverdrag

Kaarten
historische kaarten uit NL en D
oude kaarten Kleve/Gelre Overkwartier
oude kaarten overelkaar gelegd van hele dorp
oude kaarten overelkaar gelegd van de buurten

laatste wijziging: 8 maart 2017
Inwoners in het verleden
1346 eerste ontginning
1381 archief Graefenthal
1552 namen in grensverdrag
18de eeuw Afferdse kerkboeken
Franse inwonerslijsten
kadaster ca. 1830
19de eeuw kerkboeken vanaf 1823

Geschiedenis omgeving
Afferden heerlijkheid
Bleijenbeek en bewoners
Weeze en Hertefeld
Goch onder Gelre en Kleef

Verwijzingen
boeken bronnen
archieven in de omgeving
web links andere sites